Terug naar home

Bijzondere Reisvoorwaarden

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN

De prijs:

• Aangeduide prijzen en toeslagen zijn steeds per persoon.

• Het voorschot vermeld in art.6: het voorschot voor de groepsreizen uit de Dromen-brochure bedraagt 30 % van de totale reissom, vermeerderd met optionele verzekeringen. Voor reizen op maat waarbij het vliegtuigticket in het reispakket zit, dient bij boeking het ticket volledig betaald te worden + een voorschot van 30% op het resterend bedrag + de premie voor optionele verzekeringen.

•De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is – behoudens kennelijke materiële vergissing – vast, behalve wijzigingen in de luchthaventaksen, veiligheidstaksen en brandstoftoeslagen, die doorgegeven worden bij inschrijving en vermeld worden op de bestelbon. Een stijging of daling van de luchthaventaksen, veiligheidstaksen en brandstoftoeslagen op het ogenblik van ticketuitgifte kan resulteren in een prijsaanpassing. De prijs wordt niet aangepast aan wijzigende wisselkoersen. Alle verplichte diensten zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen betaald worden.

• De prijzen voor de groepsreizen uit de brochure bevatten: de in het programma vermelde vluchten in economy klasse (groepsklasse voor groepsreizen vanaf 10 personen); 20 kg bagage  (tenzij anders vermeld op het ticket en op binnenvluchten in India/Argentinië/Colombia/Costa Rica/Indonesië/Mongolië waar bagage  beperkt is tot 15 kg); alle in het programma vermelde maaltijden (O-M-A); overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig; de diensten van een Vlaamstalige reisleider/gids; de diensten van lokale gidsen; fooien voor lokale gidsen, chauffeurs en hotelkruiers; transport ter plaatse; luchthaven- en veiligheidstaksen en brandstoftoeslagen zoals bekend bij opmaak brochure; afhandeling visumaanvraag voor de bestemmingen waar enkel een visumaanvraag op de ambassade mogelijk is; Belgische BTW en lokale taksen.

• De prijzen voor de groepsreizen omvatten niet: de optionele annulerings-, reisbijstand- en bagageverzekering; de visumkosten; de visumafhandeling voor landen waar een online visum of visum bij aankomst mogelijk is; vrijblijvende fooi voor de reisleider; eventuele wijziging in luchthaven- en veiligheidstaksen en brandstoftoeslagen bij uitgifte tickets.

• Voor ‘inbegrepen’ en ‘niet inbegrepen’ diensten van onze individuele reizen op maat of voor groepsreizen op maat gelden de bepalingen vermeld op de offerte/bestelbon.

• Bij inschrijving kan een reiziger een voorkeur doorgeven om een kamer te delen met een persoon van hetzelfde geslacht. Zolang er zich geen reiziger met dezelfde vraag aanbiedt, is men ingeschreven op basis van een single kamer mits supplement. Indien na bevestiging van een kamergenoot, deze de reis terug annuleert, blijft het single supplement verschuldigd voor de reizende persoon.

Annuleringen

• Annuleringen: Dromen dient steeds schriftelijk van een annulering op de hoogte gebracht te worden.  Mondelinge annuleringen worden in geen geval aanvaard.  Annuleringen door de reiziger worden enkel in behandeling genomen op werkdagen tijdens de kantooruren, zijnde van maandag tot donderdag van 9u tot 17u en op vrijdag van 9u tot 15u. Schriftelijke annuleringen na de kantooruren bezorgd, worden pas de volgende dag als ontvangen geregistreerd! Het  afsluiten van  een annuleringsverzekering  wordt ten stelligste aanbevolen! Samen reizende personen die geen naaste familie zijn, dienen zich te vergewissen of ze degelijk verzekerd zijn bij annulering van hun reisgezel en/of kamergenoot.

De annuleringsvoorwaarden zijn forfaitair als volgt bepaald: 

– annulering meer dan 65 dagen voor vertrek: 35 % van de totale reissom

– annulering vanaf 65 dagen tem 45 dagen voor vertrek 50 % van de totale reissom

– annulering vanaf 44 dagen tem 30 dagen voor vertrek: 75 % van de totale reissom

– annulering vanaf 29 dagen tem 16 dagen voor vertrek: 95 % van de totale reissom

–  annulering vanaf 15 dagen voor vertrek of in geval van niet-aanmelding  bij  vertrek:  100 %  van de totale reissom.

Voor reizen op maat geldt bovendien dat, indien het vliegtuigticket is uitgeschreven op het ogenblik van de annulering, er een annuleringskost is van 100% op de prijs van het ticket, vermeerderd met de bovenvermelde forfaitaire annuleringskost die dan berekend wordt op de totale reissom min de prijs van het vliegtuigticket.

Voor reizen op maat kunnen bepaalde reserveringen onderhevig zijn aan strengere annuleringsvoorwaarden. Dit wordt u desgevallend bij inschrijving meegedeeld.

• Wijzigingen  door de reiziger.

Een  wijziging brengt minstens € 50 dossierkosten met zich mee, naast de normale prijsaanpassingen. Vanaf 56 dagen voor de afreis zijn de wijzigingskosten gelijk aan de annuleringskosten.

•  Voor het opmaken van een offerte voor een reis op maat vragen wij een niet-terugbetaalbaar voorschot van € 20 per dossier.

Formaliteiten voor Belgen (Niet-Belgen dienen zicht te wenden tot hun ambassade/consulaat):

• Voor al onze reizen is een internationaal  paspoort  met  geldigheid  tot 6 maanden na terugkeer vereist. Ook kinderen dienen over een eigen paspoort te beschikken. Het paspoort dient per bezocht land 2 blanco pagina’s te bevatten. Een visum is verplicht voor Iran, Vietnam, Laos, India (en permit voor Ladakh/Sikkim), Myanmar,  Tadzjikistan (permit voor GBAO), China (incl. Tibet), Oman, Cambodja, Bhutan, Indonesië, Nepal, Ethiopië, Mongolië, Sri Lanka, Saoedi-Arabië. Voor vluchten via de V.S. dient de reiziger steeds zelf, online, een ESTA-toestemming aan te vragen via https://esta.cbp.dhs.gov. Opgelet, wie na 2011 naar Iran reisde, kan geen ESTA krijgen, maar dient een visum aan te vragen bij de ambassade.

Dromen is niet verantwoordelijk voor weigering van een inreisvisum door de lokale autoriteiten. Het afsluiten van een goede annuleringsverzekering die dit dekt is aanbevolen!

Informatie over verplichte reisdocumenten is te raadplegen op https://diplomatie.belgium.be

Info over reizen in tijden van corona: https://www.info-coronavirus.be/

Reizigers dienen te beschikken over een reisbijstandsverzekering met dekking bij Covid-19.

                                                                       »»»

•  De begeleide groepsreizen uit deze brochure zijn gegarandeerd vanaf 8 deelnemers (behalve Centraal-Azië, Noord-Argentinië, India Middenland en Indonesië: min. 6 en Saoedi-Arabië min.10). Bij het niet bereiken van het vermelde minimum aantal deelnemers beslist Dromen uiterlijk 5 weken vóór afreis of de reis al dan niet kan doorgaan.

•  Alle vertrek­ of vluchturen in de brochure vermeld of opgegeven bij  reservatie zijn indicatief en onder voorbehoud. De reiziger dient er rekening mee te houden dat  deze zowel voor als tijdens de reis kunnen wijzigen. Dromen behoudt zich het recht voor een andere luchtvaartmaatschappij met een andere route of vluchtschema te voorzien.

• Reizigers kunnen de communautaire lijst met luchtvaartmaatschappijen die binnen de EU een exploitatieverbod kregen, nakijken op https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_nl

•De diensten van Dromen vangen aan op de luchthaven van vertrek en eindigen bij terugkeer op de luchthaven bij vliegtuigreizen, of resp. bij de op- en afstapplaats bij andere vervoermiddelen.

• Voor de vliegreizen dient de reiziger zich steeds minimaal 2,5 uur voor vertrek aan te bieden voor het inchecken. In sommige buitenlandse luchthavens dient men zich minimum 3 uur voor vertrek  aan te melden. Dromen is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport ten gevolge van situaties van overmacht zoals weersomstandigheden, defecten, stakingen, oorlogen, wijzigingen van dienstregeling of transportmiddel.

•  Bij  verlies of beschadiging van bagage moet op de luchthaven een ‘Property Irregularity Report’ ingevuld worden, zonder dewelke enige vergoeding uitgesloten is door de luchtvaart- of verzekeringsmaatschappij. Ook  bagagelabels, boarding pass en extra bewijsstukken dient u te sparen.

•  Dromen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebrekkige of ontbrekende medische voorzieningen, communicatiemiddelen en infrastructuur in bepaalde streken. De reiziger dient zich bewust te zijn van hieruit voortvloeiende risico’s en neemt deze risico’s op zich.  Dromen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verwondingen, diefstal   of schade door de reiziger opgelopen. De reiziger dient  absoluut te beschikken over een degelijke reisbijstandsverzekering, aangepast aan de reis én aan zijn persoonlijke situatie.

•  Voor info over vaccinaties en gezondheid op reis: raadpleeg uw huisarts of www.wanda.be .

De reiziger wordt verzocht de reisplannen vóór inschrijving met de huisarts te bespreken en na te gaan of hij over de geschikte conditie beschikt om een reis te ondernemen.  De reiziger dient met z’n arts te bespreken welke medicatie/(herhalings)vaccinaties hij voor de geboekte reis nodig heeft. Voor de groepsreis naar Colombia dient de reiziger verplicht het bewijs tegen Gele Koorts mee te  nemen voor het bezoek aan Caño Cristales. Dit bewijs kan ter plekke gevraagd worden.

•  Dromen stelt alles in het werk om de veiligheid van de reizigers te garanderen. Geert De Vos en zijn medewerkers, handeldrijvend onder de naam ‘Dromen’, geven ter goeder trouw alle informatie die hen werd verstrekt door de overheid en de ter zake bevoegde organisaties in verband met de veiligheid op de bestemming van de geboekte reis. De reiziger bevestigt kennis genomen te hebben van de informatie van het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken via haar website https://diplomatie.belgium.be en aanvaardt  alle  mogelijke consequenties ervan.

•  Dromen is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen zoals nieuwe reglementeringen, ongevallen, epidemieën, stakingen, wegblokkades, opstanden, vertraging of annulering van vluchten.

•  Dromen kan in het belang van de reiziger bepaalde elementen van het programma wijzigen. Zolang deze wijziging niet van doorslaggevend belang is voor de reis en geen waardevermindering met zich meebrengt, heeft  de reiziger geen recht op terugbetaling.

•  Voor geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Brugge bevoegd.

De reiziger verklaart zich, door inschrijving op een reis, akkoord met de algemene en bijzondere reisvoorwaarden.

 

Garantiestelling

Dromen is verzekerd bij het Garantiefonds Reizen®, Metrologielaan 8, 1130 Brussel (https://www.gfg.be/nl-be/ ) om in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen.

 

Privacy verklaring
Uw persoonsgegevens worden door Dromen verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop van uw reis en/of gerelateerde diensten en voor direct marketing (sturen van nieuwsbrieven) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw
gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@dromen.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend laten verbeteren of wissen. Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij de gegevens aan de juiste persoon bezorgen. Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u mailen naar info@dromen.be. Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be - Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.dromen.be.

 

Zowel de website als de brochure van Dromen zijn onderworpen aan copyright. Niets mag gebruikt of gekopieerd worden zonder voorafgaandelijke toestemming.

 

V.U. : G. De Vos - Korte Warandedreef 3 – 8490 Varsenare  - BE0673.319.065